Politika integrovaného systému managementu

Resta
Hlavní činností naší společnosti je regenerace iontoměničových pryskyřic určených k demineralizaci pitné vody. K tomu využíváme technologickou linku, která byla instalována na základě smlouvy o poskytnutí Know How německou společností Wilhelm Werner, GmbH.
Technologické zařízení provozovny je určeno k regeneraci směsných loží iontoměničových pryskyřic - MIXBEDŮ, které jsou tvořeny směsí 40% silně kyselého katexu a 60% silně bazického anexu. Regenerace je umožněna rozdílem měrné hmotnosti mezi oběma komponentami. Provádí se ve speciální regenerační koloně proplachováním regeneračními činidly - kyselinou chlorovodíkovou, resp. hydroxidem sodným. Při regeneraci dochází k opačné sorpci iontů než při pracovním cyklu. Ionty původně navázané na funkčních místech iontoměniče jsou odváděny vystupujícím roztokem.

Základní princip našich služeb spočívá v tom, že regenerace je prováděna výměnným způsobem. To znamená, že množství pryskyřice určené k regeneraci je ihned navráceno zákazníkovi z vlastních zásob naší společnosti.

 
click click click