Demineralizační patrony
Demineralizační patrony nacházejí uplatnění v celé řadě odvětví průmyslu, hlavně však ve zdravotnictví. Používají se k demineralizaci vody pro myčky laboratorního skla nebo biochemické analyzátory.
Jejich výrobě a prodeji se věnujeme již od počátku naší činnosti.
Jsou to tlakové plastové nádoby s polypropylénovou vystýlkou na vnější straně zesílenou návinem ze skelných vláken sycených epoxidovou pryskyřicí.
Patrony se nahoře osazují plastovou (PVC) rozváděcí hlavou, která je utěsněna O-kroužkem. Hlava je osazena šroubením pro přívod vody a odvod vody upravené.
Voda vstupuje do patrony štěrbinovou tryskou, která je umístěna v dolní části hlavy, a je jí distribuována k iontoměniči. Protéká-li voda přes směsné lože katexu a anexu, dochází k její demineralizaci. Takto upravená voda je pomocí trubky osazené štěrbinovou tryskou přiváděna k výstupnímu šroubení.

::technické parametry::
::základní podmínky provozu::
::rozměry neužívanějších patron::

.<

click click click