Regenerace směsných loží iontoměničových pryskyřic
Hlavní činností naší společnosti je regenerace iontoměničových pryskyřic určených k demineralizaci pitné vody. K tomu využíváme technologickou linku, která byla instalována na základě smlouvy o poskytnutí Know How německou společností Wilhelm Werner, GmbH.
Technologické zařízení provozovny je určeno k regeneraci směsných loží iontoměničových pryskyřic - MIXBEDŮ, které jsou tvořeny směsí 40% silně kyselého katexu a 60% silně bazického anexu. Regenerace je umožněna rozdílem měrné hmotnosti mezi oběma komponentami. Provádí se ve speciální regenerační koloně proplachováním regeneračními činidly - kyselinou chlorovodíkovou, resp. hydroxidem sodným. Při regeneraci dochází k opačné sorpci iontů než při pracovním cyklu. Ionty původně navázané na funkčních místech iontoměniče jsou odváděny vystupujícím roztokem.
Základní princip našich služeb spočívá v tom, žeregenerace je prováděna výměnným způsobem. To znamená, že množství pryskyřice určené k regeneraci je ihned navráceno zákazníkovi z vlastních zásob naší společnosti.Vyčerpanou pryskyřici si můžete vyměnit za aktivní těmito způsoby :

1. Osobní návštěvou naší regenerační stanice v Brodku u Konice.
2. Vyčerpanou pryskyřici v kanystrech nebo i zabalenou v igelitovém pytli v balíku k nám můžete zaslat poštou. Musíte však mít na zřeteli, že Česká pošta přijímá zásilky pouze do 15 kg. Proto celkové množství pryskyřice musíte rozdělit i do několika balíků. Pro zaslání většího množství pryskyřice můžete využít některou ze sběrných služeb - TenExpres, CS EXPRES a pod. V případě využití služeb ČD adresujte Vaši zásilku do železniční stanice Konice.
3. Na základě Vašich objednávek rozvážíme aktivní pryskyřici naším automobilem.
4. Můžete využít i servisních služeb firmy MIELE, která provádí distribuci aktivní pryskyřice v České i Slovenské republice.

S Vašimi požadavky na výměnu se můžete obracet na servisní centra uvedená v následující tabulce:

MIELE, spol s r.o., Hněvkovského 81b, 617 00 BRNO
centrum kontaktní osoba
telefon, telefax
B r n o pan Viktorin
paní Hladíková
0601 500880
P r a h a sklad, záznamník
pan Benda
02 67712543
0601 536552
M a r t i n CM Comforta s.r.o.
paní Gucká
00421 842 4288840
00421 842 4288840 - fax

.<

o nas kontakt links