Reverzně - osmotická stanice
Postup je založen na principu osmózy jako vratného jevu. Některé membrány, např. membrány z acetátu celulózy, propouštějí vodu, nikoliv však elektrolyty. Jestliže touto membránou oddělíme vodu s vysokou a nízkou solností, pak voda z oddílu s nízkou solností proniká do oddílu s vysokou solností, jejíž solnost se snižuje a objem se zvětšuje (osmóza). Osmotický proces se zastaví tehdy, jakmile rozdíl obou hladin v obou dílech nádoby odpovídá osmotickému tlaku.
Jestliže se však použije ze strany vody s vysokou solností tlak vyšší než je tlak osmotický, pak naopak v druhém oddílu dochází ke koncentraci solí.
Upravená voda musí kvalitou vyhovovat parametrům dle Čs. lékopisu č. 4 „AQUA PURIFICATA“ a ČSN 684063 Destilovaná voda. Zároveň by měla vyhovovat mezinárodně uznávaným standardům např. United States Pharmacopeial (USP) standards. Množství upravené vody musí zajistit chod všech zařízení a potřebu vody v laboratořích.::schéma:: ::technické parametry::

Údržba zařízení
Zařízení pracuje zcela automaticky a nevyžaduje zvláštní údržbu. Ta se omezuje na výměnu předúpravních filtrů, doplňování tabletované soli do nádrže na solanku, každodenní sledování vodivosti za první demineralizační patronou na elektrickém řídícím boxu a občasnou kontrolu pracovního tlaku a vodivosti na jednotce reverzní osmózy. Výměnu vyčerpaných demineralizačních patron zajišťujeme servisně.

Příprava a instalace reverzně-osmotické stanice
Reverzně-osmotická stanice je poměrně složité a nákladné zařízení. Její optimální činnost je zajištěna pouze tehdy, jsou-li parametry jednotlivých částí přizpůsobeny konkrétním provozním podmínkám.Konkrétní postup instalace je následovný:

1. Návštěva pracoviště, kde má být stanice použita
- seznámení se s požadavky na zařízení - hodinová resp. denní spotřeba upravené vody
- odběr vzorku vstupní vody (vodovodní řad) a jeho následné zpracování
- upřesnění umístění stanice a rozvodů upravené vody
2. Zpracování návrhu řešení a cenové nabídky
3. Bude-li Vám navrhované řešení vyhovovat, následuje samotná instalace

.<

o nas kontakt links