1. mechanický filtr výměnná patrona 5 um?odstraňuje mechanické nečistoty.

2. změkčovací filtr nahrazuje kationty, způsobující tvrdost vody (hořečnaté a vápenaté) sodnými a zachycuje kationty kovů (hliník, železo a další) změkčovač - silně kyselý katex v Na cyklu tlaková plastová nádoba s polypropylénovou vystýlkou automatický vícecestný ventil a programovatelná hlava, řízená proteklým objemem, časem a nebo v kombinaci automatické regenerace s pracími cykly propojejí s reverzně-osmotickým modulem zásobní solankový tank

3. kombinovaný filtr výměnná patrona 5 um +? aktivní uhlí způsobuje dechloraci a částečné snížení obsahu organických látek

4. jemný filtr výměnná patrona 1 um??zajišťuje jemnou mechanickou filtraci případných „úletů“ částic z předchozích filtračních loží

5. vysokotlaké čerpadlo hnací síla reverzně-osmotického procesu

6. reverzně-osmotický vlastní reverzně-osmotická membrána - odsolení 98 - 99% (při tlaku 15 modul bar, výkon je rovněž závislý na teplotě vstupní vody) nerezové modulové pouzdro ovládací panel automatika provozu s proplachy vestavěný dvouhodnotový digitální síťový měřič vodivosti s teplotní kompenzací pro měření vodivosti permeátu a demi vody za prvním mixbedovým filtrem proplachový režim při zastaveném odběru upravené vody (noc, sobota, neděle, svátky atd.) sanitační režim

7. koncentrát recirkulace a odvod koncentrátu

8. sonda měřiče vodivosti propojení sondy s ovládacím panelem modulu

9. zásobník tlaková nerezová nádoba s tlakovým spínačem

10. demineralizační 2 tlakové plastové nádoby s polypropylénovou vystýlkou patrona směsné lože iontoměniče (katex + anex) AMBERJET

11. odběrové místo přívod upravené vody k biochemickému analyzátoru, myčce laboratorního skla a pod.

.<

o nas kontakt links